Tavle

Sverre Sivertsen, rådgiver og skribent, deler sine bekymringer for den såkalte blåblå regjeringen. Et stikkord er at regjeringen mangler konsekvensutredninger og risikoanalyser for sin politikk.

Vi kan også se en trend der Regjeringen synes å nedtone betydningen av utredninger og høringer, eller overse dem hvis svarene ikke stemmer med det som er vedtatt i de indre gemakker. Et eksempel er innføringen av skattelette som et virkemiddel for å fremme økonomiske vekst og sysselsetting. Her nekter Regjeringen til og med å lytte til eget fagdepartement som mener at den såkalte dynamiske effekten av skattereduksjonene er så tvilsom at den ikke lar seg budsjettere.

Et annet eksempel er endringene i arbeidsmiljøloven som åpner for mer midlertidige ansettelser, noe som ifølge Regjeringen skal forebygge utstøting og arbeidsledighet. Omfattende forskning i OECD-landene viser at det ikke kan føres noe bevis for at midlertidige ansettelser øker sysselsettingen eller tjener som springbrett over i faste stillinger.

Vi kan nevne flere saker. Søndagsåpne butikker – dårlig utredet i tillegg til massiv motstand fra alle hold. Prøveordning med frislipp av snøscooterkjøring – uten konsekvensutredninger for natur og friluftsliv. Oppsplitting og privatisering av jernbanen – uten risikoanalyse – eller uten å rette et blikk mot land som har hatt stor suksess ved å gå motsatt vei, Tyskland, Frankrike og Sveits.

Mange lesere undres kanskje over at Sverre Sivertsen ikke anklager politikerne som satte i gang storstilt masseinnvandring fra ikke-vestlige land for både manglende konsekvensanalyse og risikovurdering. Søndagsåpne butikker og snøscooterkjøring blir småtteri i forhold til det multikulturelle proskjektet.

Aftenposten