Kort

Innvandrere utgjør 37 prosent av mottagerne – mot 13 prosent av befolkningen. E24/NTB