Kommentar

Mens IS var opptatt med å slakte ned britiske turister på et luksushotell i Tunisia, og halshugge en franskmann utenfor Lyon var Barack Obama opptatt av kjønnspolitikk og stygge symboler. Blodig virkelighet kontra symbolpolitikk. Det er Vesten i dag.

white.house.rainbow

Det hvite hus var farvet i homobevegelsens farver. Det skal ha vært hans spesialrådgiver Valerie Jarrett som foreslo lyssettingen, på initiativ fra en av hennes egne som er liaison til LGBT-bevegelsen. Denne har direkte kontakt inn i Obama-administrasjonen. LGBT er blitt en akseptert aktør til tross for at de er sterkt politisert. Det er alliansen av NGO’er med klare agendaer som er lenket opp som offisielle lobbygrupper som gjør at disse får så stor innflytelse. Deres agendaer er ikke bare sanksjonert av mediene og det politiske miljø, de er sanktifisert. Dvs. de er hevet over diskusjon.For bare tre år siden var Obama mot at homofile skulle være likestilt i ekteskapet. Det handler for øvrig ikke om at homofile kan få gifte seg, men at ekteskapet omdefineres til nøytralt. Det er noe ganske annet.

Vi ser noe merkelig: Mens vestlige ledere beveger seg med syvmilsstøver når det gjelder verdispørsmål som er den «progressive» bevegelsens flaggsaker, går de i motsatt retning når det gjelder den dødeligste trussel Vesten har stått overfor siden fascismen og kommunismen.

Hver gang en alvorlig terroraksjon inntreffer, får vestlige ledere store problemer med å forklare hva det handler om. At de lider av erkjennelsesmessig blokkering ser man av at de sier ting som for store deler av opinionen fremstår som det rene tøv, ja som ren hån. Dette er appeasement på et nytt nivå. Det er aktiv benektelse mens man er under angrep.

Det er en form for selvskading de bedriver. Obama og Cameron må rasjonelt sett vite at den kampen de fører for lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner henger i løse luften når Vesten preges mer og mer av en islam som vil gjøre kort prosess med alle sammen.

Det disse lederne oppnår er å identifisere Vesten med saker som virker skrudde og marginale. Det virker ikke som om disse lederne forstår at store deler av verdens befolkning fremdeles har en tradisjonell oppfatning av ekteskap. Lovprisingen av homoekteskap som et historisk logisk og nødvendig skritt blir sett på med undring og uforståenhet. Vesten kaster seg ut i fantasier. En tro på at lammet skal gresse ved siden av løven, eller at vi alle skal bli lam? Overdimensjoneringen av kjønnspolitikk som det siste store, ser helt annerledes ut, sett utenfra. Og det er mangel på denne realitetssans som gjør at Vestens prestisje er for nedadgående.

Det hjelper ikke med avanserte våpen hvis man ikke forstår sin samtid og hvilke andre ideer som er på markedet. Disse har åpenbart sterk tiltrekning på en god del av Vestens egne unge muslimer. Men Cameron, Merkel og Obama stiller ikke slike spørsmål. De snakker ikke til den muslimske ungdommen og ansvarliggjør den. Det burde de gjort. De burde brukt gulrot og pisk: Dere har alle muligheter i Vesten, men toget til jihad er en enveisbillett.

Etter 9/11 snakket man om at den mest alvorlige kampen gjaldt kampen for hjerter og sinn, hearts and minds. Nå virker det som om vestlige ledere og mediene i stedet selv har mistet hodet. Da kan man ikke lede.

Hvis man tror at ikke resten av verden ser på dette sivilisatoriske forfall, tar man feil. Og det som svekker oss mest er at det er selvpåført.

Kontrasten mellom regnbuefarvene på Det hvite hus og blodbadet på strendene i Tunisia er for stor. Obama vil ikke snakke om det, og Cameron sier at det ikke har noe med islam å gjøre.

Da Neville Chamberlain lot seg lokke og forføre til å prisgi Tsjekkoslovakia i München, var det også uttrykk for godtroenhet, feighet og dialog. Men Chamberlain prisga ikke britiske verdier og britisk tradisjon.

Vesten har innlatt seg på et eksperiment uten sidestykke, demografisk, politisk, moralsk og religiøst. På rekordtid blir våre samfunn forandret til det ugjenkjennelige.

Når det er cruch-time, når våre land settes på prøve, som terroranslag er, viser våre ledere at de ikke aner hvor de befinner seg.

Det undergraver moralen i samfunnet, både hos vanlige borgere og de som skal forsvare oss. Det viser de som angriper oss at vi ikke tør erkjenne hva vi er opp imot, at svakheten og feigheten brer seg.

I enhver konflikt og krig er erkjennelse av hvem fienden er og hva han står for det aller viktigste. Ellers kan man ikke føre kampen. Siden dette er konflikt mellom diamentralt motsatte verdisystemer har den et sivilisatorisk preg. Men det ordet har de politisk korrekte gjort spedalsk. Enhver politiker som i kampens hete våger å ta det i sin munn, blir anklaget for å bevege seg i hat-retning.

Den franske statsminister Manuel Valls sa det var en sivilisasjonskamp, og ordla seg på en måte som om det gjaldt Vesten og islam, ikke hele islam, men den radikale delen. Selv dette ble for mye for sosialister og NGO’er. Selv Front National distanserte seg. Valls måtte presisere/beklage.

Cameron forsøkte seg med at vi står oppe i en «eksistenskamp», men mot hvem tør han ikke si.

Mens Vesten er paralysert stilt overfor et islam som eksploderer og imploderer på samme tid, bruker med desto mer energi på å forby symboler som kan forbindes med noe stygt vestlig, som sørstatsflagg. Hvis en enslig massemorder har brukt sørstatsflagget skal det forbys.

Det er noe vanvittig over denne grenseløse viljen til å rydde opp i eget hus, med en overtro på at ting endrer seg bare man endrer symbolene, mens man lukker øynene for islamske symboler, som har en dødelig virkning for tusenvis av mennesker.

Vesten synes å ha entret en ahistorisk tid, der erfaring og årsak-virkning er opphevet. Resten av verden har ikke det. De lever fortsatt under grader av vold og undertrykkelse. De er smertelig klar over at vi fremdeles befinner oss på jorden og i historien.

De ser med undring på et Vesten som har mistet orienteringsevnen. Sett utenfra er Vestens situasjon mye klarere enn vi innbiller oss. Vi ville gjøre lurt i å lytte til hva de sier og koble oss på historien igjen.