Kort

Det norske folk har større frykt for terror og krig enn ved tidligere innbyggerundersøkelser. Forsvarssjefen sier han kan øke beredskapen, men påpeker at Forsvarsbudsjettes andel av BNP er gått ned fra 3,0% i 1990 til 1,5% i dag. db I praksis sier han at Forvaret mangler penger og at Forsvarets andel av BNP må økes. Erna Solberg ser det ikke slik: «Det er ikke et mål i seg selv å nå 2 prosent. Målet må være mest mulig forsvarsevne, sier hun i et intervju med Forsvarets forum». NRK Det har hun nok rette, men helt betryggende virker ikke argumentasjonen hennes når en ser de problemer Forsvarssjefen påpekter.