De fleste vil mest sannsynlig si seg enig i at det er en fordel med en befolkning med god helse. De aller fleste vet også godt hva som kan bidra til god helse og hva som ikke gjør det. Stort inntak av av godteri er ikke bra, men er det fornuftig å lovregulere innkjøp av godteri? Barnelegeforeningen har tenkt tanken, men ikke bestemt seg for hva de mener. VG skriver om saken.

Hva bli det neste? Forslag om tvungen mosjon minst 120 minutter fordelt over tre økter i uka?

Samtidig ønsker enkelte politikere at tunge narkomane skal få utdelt tunge narkotiske stoffer. Vi lever i noen merkelige tider.

– Høyt sukkerinntak er helt klart et stort helseproblem. Diabetes 2 er en livsstilsykdom og den øker også blant barn. Det samme gjør overvektsproblemer, sier leder Jan Petter Odden Barnelegeforeningen.

Norske barneleger opplever at livsstilssykdommene også øker blant barn, men har ikke tatt stilling til om godterikjøp bør reguleres.