Kort

Maset om å ta imot syrere handler ikke om å være god, men om å stille ut egen innbilt godhet. Terje Tvedt i Morgenbladet