Sakset/Fra hofta

I norske medier ødelegger slike nyheter den gode stemningen rundt middagsbordet: En sammenfatning av undersøkelser av antisemittisme i Vest-Europa viser en klar tendens: Muslimer er langt mer antisemittiske enn andre innbyggere.

Men vil det gjøre noe inntrykk på den norske smakseliten?

Det er Jan Arild Snoen som har oppdaget undersøkelsen utført av Günther Jikeli ved Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy. Han har publisert en lengre gjennomgang av alle eksisterende undersøkelser der det er skilt mellom muslimer og andre innbyggere. Sammendraget i sin helhet:

«In Western Europe, Muslims have been identified as a significant group of perpetrators of antisemitic acts. Is the level of antisemitism higher among Muslims than among non-Muslims? This paper will discuss European surveys on antisemitism and compare attitudes between Muslims and non-Muslims. It is based on the review of surveys from nine countries with more than 40,000 participants, including almost 13,000 Muslims altogether. While no comprehensive study has been conducted on an international comparative scale and most national studiesfocus on selective samples such as certain ethnicities or student groups, a review of the available surveys shows a clear tendency: antisemitic attitudes are significantly more widespread among Muslims than among other segments of European societies. What is more, the interpretation of Islam seems to be highly relevant. Antisemitic attitudes are particularly strong among believing and practicing Muslims and correlate with authoritarian, “fundamentalist” interpretations of Islam. Acomprehensive survey on antisemitism in France is discussed in detail.»

Norske medier og synsere utmerker seg ved å lage sine egne definisjoner. Det er ikke lenge siden Shoaib Sultan sa til Vårt Land at det ikke var noen forbindelse mellom muslimer og antisemittisme. Han ble backet av Ervin Kohn, men modifiserte senere uttalelsen noe. Mønsteret er likevel klart: Man modifiserer virkeligheten slik at den passer med det politiske budskapet.

Det er ikke noe nytt i Jikelis konklusjon, men i Norge har man ennå ikke oppfunnet kruttet. Mantraet er hele tiden: Dette vet vi ikke nok om, vi trenger mer forskning.

Det er oversatt til godt norsk: Vi trenger noen som kan gjøre en undersøkelse som vi kan stole på, som vi vet er politisk patent. Inntil da får vi trå vannet.

attacksalzburg

Foto: Under en vennskapsmatch mellom Maccabi Haifa og Lille 24. juli i fjor i Bischofshofen, stormet lokale tyrkere banen og angrep de israelske spillerne. Sverdene etterlater liten tvil om hva de står for. Det er den slags historier som norske medier enten unnlater å rapportere eller bagatelliserer.

 

http://www.minervanett.no/kartlegging-av-muslimers-anti-semittisme/