Den islandske fotografen Ásdís Ásgeirsdóttir har gjennom en bildeserie rettet fokuset mot abort. Hun ser noen etiske spørsmål rundt praksisen. Disse spørsmålene retter seg ikke mot de som velger å ta abort fordi det passer dårlig med barn akkurat nå. (Utdanning, starte en jobbkarriere og har ikke lyst på barn er ikke nevnt som noe etisk dilemma når man tar abort.)

Bekymringen til Ásdís Ásgeirsdóttir er rettet mot at folk velger abort når man får diagnostisert at fosteret har Downs syndrom. Hun lurer på hvor vi er på vei når vi kan velge bort barn på grunn av denne diagnosen.

– De diskuterte de etiske spørsmålene vi nå står overfor, der man kan velge om man vil beholde fosteret eller ikke, dersom det har Downs syndrom. Målet med fosterdiagnostikk er å oppdage nettopp dette, sier Ásgeirsdóttir til Dagbladet og fortsetter:

– Da lurer jeg på hvor vi er på vei. Vil folk velge å ikke beholde fosteret dersom de vet at det har Downs syndrom?.

Hvor er bekymringen for alle fostrene, de fleste funksjonsfriske, som velges bort på grunn av fordi foreldrene ikke ønsker barn?

Abort på grunn av utdannelse er ok?

Abort på grunn av Downs syndrom er en styggedom?

Er noen fostere likere enn andre?

– Jeg ønsker at folk skal se skjønnheten av menneskeheten, samt at vi skal feire mangfoldet som finnes. Jeg er ikke imot fosterdiagnostikk, eller undersøkelser som dreier seg rundt fosterets genetiske egenskaper, men det er nødvendig i mine øyne å starte en diskusjon, samt å opplyse folk mer om Downs syndrom, sier hun.

http://www.dagbladet.no/2015/04/30/kultur/downs_syndrom/bildeserie/prosjekt/fotograf/38959033/