Sakset/Fra hofta

Under torsdagens Skavlan-møte ble klagene på NRKs politiske partiskhet raskt avfeid av Kringkastingsrådet. Kritikk av denne typen ble ugyldiggjort, eksplisitt fordi den tenderte å komme fra personer med sympatier til høyre.

Misnøye med urettferdig behandling i statskanalen blir altså ikke tatt på alvor dersom klagene skulle komme fra de som berøres. I det minste ikke om disse skulle være høyrevridde.

Nyttig å vite. Men faller ikke da mye av poenget med klageordningen bort?

I stedet vektla man klagene til de som understreket sin aversjon mot Sverigedemokraterna, men som likevel følte ubehag ved den tonen Skavlan anla i sitt intervju med Jimmy Åkesson. Skulle ikke Skavlan være koselig fredagsunderholdning?

Det prinsipielt viktige i denne saken er dog ikke den manglende dannelsen utvist overfor en friskmeldt toppolitiker – det er en distraksjon – men at statskanalen sammenhengende nekter å leve opp til sitt mandat om politisk nøytralitet.

Det er ikke medlemmer av Stoltenberg-dynastiet Skavlan har til vane å være hard mot. Det er først når de såkalte høyrepopulistene inntar studioet – om disse så heter Siv Jensen, Per Sandberg eller Jimmie Åkesson – at silkehanskene alltid skiftes ut med boksehansker.

(Den eneste gangen Jens Stoltenberg virkelig opplevde å bli presset i Skavlans program, var da han nektet å kalle Fremskrittspartiet for rasistiske.)

Etter å ha kastet de klagene som påpekte det vesentlige problemet ved NRKs kultur rett i søppeldunken, og på den måten også skjøv det større bildet fra seg, skulle Skavlan få rett i at det ikke var noe å unnskylde for, eller noen å unnskylde til.

Det var det jo ikke lenger. Og som ventet ble talkshow-verten derfor frifunnet av Kringkastingsrådet.

– Kringkastingsrådet bør avvikles

Flere aviser kaller i dag uansett for rådets nedleggelse. De synes ikke noe om at 3.600 klager i det hele tatt er blitt tatt stilling til. Deres ideologisk likesinnede må for all del skjermes for kritikk.

vilfredo-pareto-2

Dette er bare nok et vitnesbyrd om hva den fransk-italienske statsviteren Vilfredo Pareto profetisk advarte mot i Socialist Systems (1902). Sosialistene representerer kun en ny aristokratisk elite.

De som mener at Skavlans behandling av Jimmie Åkesson er en selvfølgelighet, nekter selv å stå i tiltaleboksen.

Dagbladet foreslår at fremtidige saker bør tas hånd om av det offentlige ordskiftet og av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Ingen trenger Kringkastingsrådet, aller minst NRK. Råd om NRKs utvikling kan kringkastingssjefen skaffe på vanlig vis, gjennom rådgivere. Klager hører hjemme i den offentlige debatten, eventuelt i Pressens Faglige Utvalg.

Her kunne de i det minste ha vært mer åpne om sine motiver. De venstreradikale, takket være deres mediehegemoni, dominerer disse arenaene. Det er selvsagt hva dette handler om.

Hva Dagbladet og øvrige redaksjoner virkelig ønsker å oppnå, er en fullstendig avdemokratisering av klageordningen (og ikke minst: å gi NRKs nøytralitetsmandat sitt endelige dødsstøt).

Skavlan er en agent for status quo. At han er genuin i sine overbevisninger kan godt tenkes – han ville bare ikke hatt sitt program om han mente noe annet (f.eks. om han sympatiserte med Sverigedemokraterna).

Slik fungerer portvaktfunksjonen i media. Det er denne venstrehegemoniet nå forsøker å verne om.

 

http://www.dagbladet.no/2015/04/24/kultur/meninger/leder1/dbmener/krinkastingsradet/38846537/