Kort

Den øverste leder uttaler at det ikke er en garanti for at det blir en endelig avtale mellom stormaktene og Iran vedrørende det iranske kjernefysiske programmet. BBC

Les også

Hva med Iran? -
TEHRAN, Iran - Iran broadened -
Iran seiler opp -
Aftenposten og Iran -
Iran har initiativet -
Hva har Iran å skjule? -
Hva pønser Iran på? -
Vreden i Iran -
Bekymring i Iran -

Les også