Kort

Den øverste leder uttaler at det ikke er en garanti for at det blir en endelig avtale mellom stormaktene og Iran vedrørende det iranske kjernefysiske programmet. BBC

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Les også