Muslimer i Australia synes at islam fremstilles i et negativt lys i media og bestemte seg for å etablere sin egen TV-kanal som motvekt. One Path Network, som har sin base i Sydney, har også etablert seg på Youtube med sine egne versjoner av nyhetene: https://www.youtube.com/user/OnePathNetwork

Onepath

Integreringsfremmende tiltak?

«This is a time where there is a lot of pressure on the Muslim community,» network head Malaz Majanni said.

«Unfortunately, you do find that with the mainstream media, sometimes we are misrepresented, lost in translation and here we are able to make sure that a clear message is sent out,» he said.

The network has provided its own take on major events including the Sydney siege.

«Our approach was to make sure that it’s clear that this act is not an Islamic act,» Mr Majanni said

Kanalens vinkling og innhold har en alternativ tilnærming til nyhetene. Istedet for å fokusere på det høye antallet av jihadister som reiser fra Australia for å slå seg sammen med IS, har One Path valgt å konsentrere seg om en tidligere arbeiderpartimann, Matthew Gardiner som slåss på kurdisk side mot IS.

En rekke av Australias mest prominente muslimer har aktivt støttet TV-prosjektet via en reklamevideo. Kjent som et dawah-initiativ (spredning av islam), søker TV-studioet å forkynne islam både for muslimer og ikke-muslimer.

Muslimske intervjuobjekter som normalt ikke ønsker å fremstå i australske medier har funnet et venn i den nye kanalen: her stilles ingen ekle, kritiske eller vanskelige spørsmål.

One Path Network’s Malaz Majanni said his studio had provided a space where scholars would not be misrepresented.

onepath1

Everyone’s invited???  

Det koster penger å etablere TV-kanaler. Denne er neppe reklamefinansiert. Og det betviles at det renner inn med statsstøtte til et slikt prosjekt. Finansieringen skal komme fra det muslimske samfunnet. De har også egen donasjonsknapp på websiden.

Det er jammen bra at noen stabler en slik kanal på beina! Det er nettopp dette som trengs for å øke fellesskapet og samholdet i en tid hvor splittelser og ulik lojalitet kommer til syne i samfunnets sprekker. Nå kan vi endelig alle samles om det ene og riktige synet på verden – gjennom sannhetens religion islam.

ABC.net  The Independent