Det er noe den politiske klassen vil se og noe annet den ikke vil se. Når det berører spørsmål som krig og fred og sosial fred, får det stor betydning. Desto viktigere at noen våger å sette spørsmål ved mangel på debatt. Barack Obama går foran i politisk korrekthet; han snakker om Paris-terroren som tilfeldig mot jødiske mål og frikjenner islam for ansvar. Samtidig trekker han frem den muslimske identiteten til studentene som ble myrdet i Chapel Hill, som om det er fastslått at deres tro var årsaken. Så langt har ikke etterforskningen bekreftet dette. Det er ikke tilfeldig hva presidenten velger å se og ikke se.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.