Intiativtaker til solidaritetsringen rundt Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen fredag, Solveig Staal, har postet Holocaust-benektelser på sin facebookside, skriver John Færseth.

Angrepet på Charlie Hebdo var en Mossad-operasjon.

De fleste av disse handler om terrorangrepet mot Charlie Hebdo i Paris, som blir beskrevet som «falsk flagg» i regi av israelsk etterretning for å ta oppmerksomhet fra bygging av israelske bosettinger på Vestbredden eller sikre valgseier for Benjamin Netanyahu. Staal gir flere ganger uttrykk for støtte til disse påstandene.

Det ble reist spørsmål ved klokskapen i å holde en slik ring rundt denne moskeen. For et par år siden kom to av imamene med sterkt antisemittiske uttalelser til Dagsavisen.

Antirasistisk senter gikk god for markeringen og er skuffet over å høre at en av intiativtakerne har slike holdninger, men kanskje ARS kanskje stilt spørsmål ved om dette var en riktig moske å solidarisere seg med i utgangspunktet?

http://www.vepsen.no/2015/03/sprer-holocaustfornektelse/