Nytt

En elev benektet jødeutryddelsene. En lærervikar sa i mot eleven. Han fikk klar beskjed fra skolen om at slik gjør man ikke.

– Eleven pratade med mig och han sa att han kände sig missförstånd och kränkt och utpekad som förintelseförnekare och nazist, säger samordnaren på inspelningen.

– Det han sa var förintelseförnekande, svarar läraren.

– Ja men han kände sig orättvist behandlad utifrån att han blivit utpekad som det.

– Han har inte blivit utpekad. Jag bara sa till honom att det inte är okej att säga att judarna bara ljuger.

– Men klassrummet var helt fel forum för den diskussionen för det ni skulle göra var att lyssna på klartext, säger samordnaren.

Samtalet fortsätter. Samordnaren framhäver att lärarna måste vara försiktiga med att diskutera, de har ett språkligt övertag och får inte kränka elever.

Lärarvikarien håller med och berättar att han har använt samma avsnitt i flera klasser och att det alltid gått bra tidigare.

Samordnaren svarar:

– Du får också ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia som vi har tagit del av. När vi har andra elever som har tagit del av andra historieböcker är det ingen idé att vi diskuterar fakta mot fakta.

Efter samtalet kände sig lärarvikarien sviken av skolans ledning.

Han tyckte att han hade försvarat den svenska skolans värderingar om demokrati, alla människors lika värde och jämställdhet men för det enbart mötts av kritik.

– Jag var upprörd under samtalet men jag försökte hålla god min. Jag är ju vikarie och man vill inte vara för krånglig. Men när jag tänkte på det efteråt tyckte jag att det var fel hur de agerade. Förintelsen är en viktig fråga, säger vikarien.

 

http://www.sydsvenskan.se/skane/larare-kritiserad-for-forintelsediskussion/