Nytt

Abid Qayyum Raja (V) blir den første muslim som taler i Falstadskogen på nasjonaldagen 17. mai. Det skjer i minneåret 2015. Det er Falstadsenterets Venneforening som inviterer, og venneforeningens leder Asbjørn Norberg er glad for at Raja skal holde tale 17. mai på Falstad. Norberg tror få kan formidle ytringsfrihet og likestilling bedre enn Raja.

 – I det ligger også formidling av grunnleggende verdier i vårt samfunn som demokrati, ytringsfrihet og likestilling. Få kan gjøre det bedre enn samfunnsdebattanten Abid Q. Raja, og vi er glade for at han prioriterer å ta turen til Ekne på en symboltung dag som 17. mai, 70 år etter freden, sier leder for Falstadsenterets Venneforening, Asbjørn Norberg.

Og historieformidlingen får nye vinklinger

I perioden 1942–1943 ble over 200 fanger henrettet og lagt i massegraver i Falstadskogen. Det var også muslimer blant disse.

Foruten nordmennene, var det alltid russerne og serberne vi hørte om på skolen da vi lærte om Falstadskogen og Falstadleiren. Aldri en eneste gang ble det nevnt fangenes religion. Vi visste ikke om russerne og serberne var ortodokse, katolikker eller muslimer. Jeg kan enda huske ordene russerne og serberne da mine foreldre og besteforeldre snakket om alt det forferdelige som mine små barneører fanget opp av uhyrlighetene som skjedde i Falstadskogen. Kanskje var det noen få muslimer blant russerne, men å legge vekt på det?

Historiene fra Falstad var så ille at både barn og voksne trodde at fuglene sluttet å synge i Falstadskogen under krigen, men det er en myte for jeg har selv hørt fuglesangen blant minneplatene i den mørke skogen på Falstad.

 

Trønder-Avisa: Abid Raja skal holde 17. mai-tale i Falstadskogen