Kort

I tillegg skal enhver som går tur med hunden, eller har hund hjemme, ilegges en bot på 1oo mill. rial (£2,363). Intl Business Times