Sakset/Fra hofta

Den britiske hatpredikanten og islamisten Anjem Choudary forklarer i sitt innlegg i USA Today hvorfor Charlie Hebdo ble angrepet og hvorfor Frankrike ikke må tillate slike publikasjoner som krenker profeten. Han spør:

So why in this case did the French government allow the magazine Charlie Hebdo to continue to provoke Muslims, thereby placing the sanctity of its citizens at risk?

Her er det rene ord for pengene: muslimer godtar ikke ytringsfrihet. Han fortsetter:

Contrary to popular misconception, Islam does not mean peace but rather means submission to the commands of Allah alone. Therefore, Muslims do not believe in the concept of freedom of expression, as their speech and actions are determined by divine revelation and not based on people’s desires.

Anjem-Choudary

Mange amerikanere har reagert på at Choudary får lov til si dette høyt, og glemmer samtidig at det er ytringsfriheten som debatteres og som står på spill. Kanskje man bare ikke ønsker å høre?

Although Muslims may not agree about the idea of freedom of expression, even non-Muslims who espouse it say it comes with responsibilities. In an increasingly unstable and insecure world, the potential consequences of insulting the Messenger Muhammad are known to Muslims and non-Muslims alike.

Her sitter alle som snakker vakkert om ytringsansvar med skjegget i postkassen. Choudary bruker dem til sitt eget formål: Å få slutt på den friheten vi i Vesten tar for gitt.

«Muslims consider the honor of the Prophet Muhammad to be dearer to them than that of their parents or even themselves. To defend it is considered to be an obligation upon them. The strict punishment if found guilty of this crime under sharia (Islamic law) is capital punishment implementable by an Islamic State. This is because the Messenger Muhammad said, «Whoever insults a Prophet kill him.»

Ja, så enkelt er det for de ekstreme. Beskjeden er klar: Det er dødsstraff for krenkelse av profeten. De bokstavtro finner frem våpen og gjør jobben de er blitt satt til i islams navn.

Men hva med de som man liker å kalle moderate muslimer? Hvor står de i denne saken? Det er veldig, veldig stille fra den kanten. De er, igjen, mest redde for at de skal bli syndebukker og bli utsatt for vold, for det har venstresiden sagt så mange ganger at det er blitt en sannhet for dem.

Sveriges Television fant at Charlie Hebdo-massakren ble hyllet av jihadister på lukkede svenske Facebooksider.

”Nu får äckliga grisarna tänka en extra gång innan de får för sig att håna Allah och Hans profet”, skriver en av gruppens medlemmar i ett inlägg.

”Dessa grisar blev skickade till Jahannam [helvetet], de hade varit med och ritat och spridit karikatyrbilden på profeten salla Allahu ‘aleyhi wa sallam [välsignande fras eller fredshälsning].”

Selv har vi i redaksjonen mottatt personlige historier om nordmenns tilfeldige muntlige utvekslinger med «moderate» norske muslimer hvor det ble sagt om terrorhandlingen at «det var som fortjent», «det måtte komme», «det var en muslimsk plikt».

Sjokkerte nordmenn ville ikke at vi publiserte disse historiene i frykt for selv å bli stemplet eller at deres muslimske bekjentskaper skulle kjenne seg igjen, og dette respekterer vi, naturligvis.

Jeg skal ikke for et øyeblikk påstå at slike terrorhandlinger som vi nettopp har sett støttes av muslimer flest, for det tror jeg ikke. Men dessverre har jeg en anelse av at den andelen som stille nikker samtykkende er langt større enn hva mange vil føle seg komfortable med.