Nytt

Markedstilpasning kan gå for langt. Et av verdens største forlag, HarperCollins, har fjernet Israel fra sine atlas som de selger til skoler i Midtøsten. Men Vestbredden og Gaza er med!

harper-collins_3151209b

Collins Middle East Atlases show Jordan and Syria extending to the Mediterranean but do mark the position of the West Bank.

“Maps can be a very powerful tool in terms of de-legitimising ‘the other’ and can lead to confusion rather than clarity. We would be keen to see relevant bodies ensure that all atlases anywhere reflect the official United Nations position on nations, boundaries and all political features,» added Dr Jane Clements, director of the Council of Christians and Jews.

Dette legitimerer utryddelsen av Israel. Intet mindre enn en skandale fra HarperCollins.

However, Collins Bartholomew, the subsidiary of HarperCollins that specialises in maps, said that including Israel would have been “unacceptable” to their customers in the Gulf and the amendment incorporated “local preferences”.

«Local preferences?» Man undres hvordan atlasene de selger til andre land ser ut? Hvor stort tror Nord-Korea at deres land er? Er alle landene i Afrika med? Hvor stort er Russland? Er Ukraina fremdeles et eget land i den russiske utgaven? Kan man bestille egne varianter basert på egne preferanser?

The Tablet said it had discovered the customs officers in one unnamed Gulf country only permitting the import of school atlases once Israel had been deleted by hand.

A HarperCollins spokesperson said: “HarperCollins regrets the omission of the name Israel from their Collins Middle East Atlas. This product has now been removed from sale in all territories and all remaining stock will be pulped. HarperCollins sincerely apologises for this omission and for any offence caused.”

Any offence caused! Nei, dette er sikkert fullstendig akseptabelt for Israel og jøder bosatt rundt omkring i verden. Hvem tror HarperCollins at de er? Et markedsføringsselskap for Iran?

Men selv om HarperCollins har lagt seg flate, befinner eksisterende atlas uten Israel seg allerede på skolene i Midtøsten. Jeg minnes at de atlasene vi hadde på barneskolen, var så gamle at land ikke lenger eksisterte eller var tilbake i gammel utgave, slik at atlaset stemte fordi navn og grenser var tilbake til originalen (eller i hvert fall nesten).

De solgte atlasene uten Israel blir ikke skiftet ut, så den skaden er allerede gjort. Og produksjonen av atlas uten Israel ble kun stoppet fordi det ble oppdaget! Jeg kan vanskelig se for meg at noen lærere ber elevene om å tegne Israel for hånd.

The Telegraph  Washington Post  The Tablet