Sakset/Fra hofta

Han ble født i en stall av en kvinne trolovet til en tømmermann. Fordi det ikke var rom for dem i herberget denne kvelden, ble han født og lagt i en krybbe blant okser og asen ved Betlehems-markene.

Han skrev aldri en bok. Han hadde ingen bakgrunn fra akademier eller fra høyere læreranstalter. Han stiftet aldri egen familie, og reiste aldri lenger enn 300 kilometer fra det sted hvor han ble født.

Han arbeidet som tømmermann til han ble tretti. Deretter var han omvandrende predikant i tre år. Han forkynte og etterlevde et budskap om kjærlighet og fred.

Han hadde ingen andre akkreditiver enn seg selv. Han var bare 33 år da folket vendte seg mot han. Vennene hans flyktet; en venn fornektet ham og en annen forrådte ham.

Han ble overgitt til sine fiender og måtte utstå en rettsak som ikke var noen rettsak. Landshøvdingen toet sine hender mens folket ønsket en kriminell fri og ropte korsfest, korsfest over tømmermannen med tornekronen.

Han måtte selv bære korset og ble spikret til det mellom to røvere. Mens han døde, spilte bødlene lodd om hans klær.

Da han døde, ble han lagt i en lånt grav på grunn av en venns omtanke.

Alle arméer som noensinne har marsjert, alle mariner som noensinne har seilt, alle parlamenter, konger og presidenter som noensinne har regjert, har sammenlagt ikke påvirket jorden som dette enkle livet som begynte i en stall ved Betlehem.

 

Inspirert av en gammel anonym julefortelling gjengitt i avisen Norge i dag, 19. desember 2014.