Igår annonserte François Hollande at Frankrike var klare til å angripe IS. Mindre enn 24 timer senere er franske Rafale-fly igang med de første bombingene i Zoumar-området nordøst i Irak. Ytterligere luftangrep er planlagt i de kommende dagene.

Hollande sa under Irak-konferansen i Paris på mandag at Frankrike har til hensikt å spille en viktig rolle i kampen mot jihadistene. Først og fremst for å sikre Frankrike mot trusselen fra hjemvendte jihadister, dernest fordi Frankrike som fast medlem av Sikkerhetsrådet i FN, «må ta ansvar».

 GOUVERNEMENT-DEFENSE-RAFALE-ALLIOT-MARIE

Hollande sier at irakiske myndigheter ba ham om å gjennomføre luftangrep mot IS. Hollande ønsker ikke å sende bakkestyrker.
Le Figaro