Kort

USAs øverste militære og politiske ledelse uttaler at det er nødvendig å angripe IS i Syria, samtidig som britiske politikere tar til orde for at UK skal delta i offensive operasjoner. I Norge har prof Matlary gått inn for militær inngripen.  The Guardian  Aftenposten