Oslo var aldri ein hovudstad i noko land før året 1905. Det betyr ikkje at Oslo tilhøyrer Sverige eller Danmark, om desse landa no skulle gjere krav på byen.

Oslo vart hovudstad i Norge fire år før byen Tel Aviv vart grunnlagt i Israel. I 1909. På like linje med nordmenn sitt krav på Norge, har Israel eit historisk krav på byen Tel Aviv og landet der byen ligg. Jødane sitt krav på landet kan du lese om i Bibelen. Det norske kravet er tufta på soga om vikingane som budde i Norge, og som gjorde byen Bergen til hovudstad.

Dette er noko du kan tenke på og reflektere over.  

Jerusalem hadde eit universitet for 2000 år sidan. Jesus Messias lærte opp dei skriftlærde i tempelet i kong Davids by. Norge fekk sitt første universitet i 1811. Det Kongelige Frederiks Universitet var lokalisert i den danskkontrollerte (okkuperte) byen Christiania. Først i 1946 fekk Norge sitt andre universitet. Det var bygd i Bergen like etter den tyske okkupasjonen av Norge. 

Trass i at Norge manglar akademisk historie og kunnskapsdybde, er det få nordmenn som vil at landet skal opphøre å eksistere. Dei aller fleste av desse er ein del av den politisk eliten. Norge var eit fritt land frå 1905 til Gro Harlem Brundtland signerte avtalen som opphever nasjonalstaten Norge på Korfu 24. juni 1994. Det var dagen då EØS-avtalen gjorde slutt på norsk suverenitet over grensene våre og lovene våre. I knappe 90 år eksisterte nasjonalstaten Norge. Israel har ein 3000 år lang historie. Som jødane feirer ved alle høgtider og nasjonale merkedagar. Israel kontrollerer sine eigne grenser, og vedtar sine eigne lover.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂