Kort

UDI forbereder kriseløsninger etter å ha bommet med sine prognoser om tallet på asylsøkere. En av løsningene er å plassere asylsøkere i brakkerigger. VG