Nytt

Benjamin Netanyahu holdt fredag kveld en pressekonferanse der han kom med oppsiktsvekkende uttalelser. De har ikke fått den nødvendige oppmerksomhet, kanskje fordi han snakket kun hebraisk. Netanyahu sa at en palestinsk stat aldri vil få kontroll over sin østlige grense mot Jordan. Det har eksemplet Gaza vist.

Israel kan ikke legge landets sikkerhet i andres hender, sa Netanyahu. Med det mente han en palestinsk ledelse, men også sikkerhetsarrangementene som USA har planlagt, ved John Kerry og general John Allan. Netanyahu bare fnyste av Kerrys diplomati og amerikanske forsikringer: – Jeg bor her, jeg lever her, jeg vet hva som skal til, sa Netanyahu.

I virkeligheten satte Netanyahu den amerikanske utenriksministeren på plass. Kerry og hans team aner ikke hva de snakker om.

Det er to forhold som har fått Netanyahu til å trekke denne konklusjonen: Hamas på Gaza, som aldri opphører å angripe og med to års mellomrom gjør det nødvendig å angripe Gaza, og den islamistiske ekstremismen som brer seg i Midtøsten.

Netanyahu sa Israel var fullt klar over trusselen, men at landet vet å forsvare seg: det har en sterk hær, et sterkt og motivert folk og en sterk ledelse.

Han tror israelerne har lært av hva de opplever med Hamas og er i stand til å se hva det betyr for Jordan-dalen og den østlige grensen.

“I think the Israeli people understand now what I always say: that there cannot be a situation, under any agreement, in which we relinquish security control of the territory west of the River Jordan.”

En slik sikkerhetsklausul vil palestinerne aldri gå med på. De vil være herre i eget hus. Men Netanyahu gjorde det klart at det kommer Israel aldri til å gå med på.

Dermed legger Netanyahu seg på kollisjonskurs med det som kalles det internasjonale samfunn, i en situasjon da det dette samfunnet føler seg moralsk overlegen Israel. Det sier noe om at Netanyahu ikke er i den minste tvil. Når valget står mellom Israels sikkerhet og ros for god oppførsel fra FN og verdenssamfunnet, er resultatet gitt.

Not relinquishing security control west of the Jordan, it should be emphasized, means not giving a Palestinian entity full sovereignty there. It means not acceding to Mahmoud Abbas’s demands, to Barack Obama’s demands, to the international community’s demands. This is not merely demanding a demilitarized Palestine; it is insisting upon ongoing Israeli security oversight inside and at the borders of the West Bank. That sentence, quite simply, spells the end to the notion of Netanyahu consenting to the establishment of a Palestinian state. A less-than-sovereign entity? Maybe, though this will never satisfy the Palestinians or the international community. A fully sovereign Palestine? Out of the question.

Naive

Netanyahu la ikke skjul på hvem han mener er naive: USAs utenriksminister John Kerry. Det er en brutal dom, men faktum er at et økende antall «pundits», meningsdannere, deler Netanyahus oppfatning. Obama-administrasjonens omdømme synker i rasende fart.

Netanyahu sa han hadde vært mot tilbaketrekningen fra Gaza. Israel kom ikke til å gjøre samme feil to ganger. Hamas har boret 1.000 tunneler under grensen til Israel. Israel kom ikke til å gjøre samme feil med et område som er 20 ganger så stort.

“If we were to pull out of Judea and Samaria, like they tell us to,” he said bitterly — leaving it to us to fill in who the many and various foolish “theys” are — “there’d be a possibility of thousands of tunnels” being dug by terrorists to attack Israel, he said. There were 1,200 tunnels dug in the 14-kilometer border strip between Egypt and Gaza alone, he almost wailed, which Egypt had sealed. “At present we have a problem with the territory called Gaza,” the prime minister said. But the West Bank is 20 times the size of Gaza. Israel, he said flatly, was not prepared “to create another 20 Gazas” in the West Bank.

Netanyahu utvidet blikket til det som skjer i nabolandene, der jihadistene stormer frem. Netanyahu sa Israel ikke har noen illusjoner og er vel forberedt.

Beyond Israel’s direct current confrontation with Hamas, and the eternal Palestinian conflict, Netanyahu also addressed the rise of Islamic extremism across the Middle East — covering the incapacity of affected states to resist it, and Israel’s unique determination and capacity to stand firm. He said Israel finds itself in a region “that is being seized by Islamic extremism. It is bringing down countries, many countries. It is knocking on our door, in the north and south.”

But while other states were collapsing, said Netanyahu, Israel was not — because of the strength of its leadership, its army and its people. “We will defend ourselves on every front, defensively and offensively,” he vowed.

And in a passage that was primarily directed at Israel’s Islamist enemies, but might equally be internalized by those he plainly regards as Israel’s muddle-headed self-styled friends, he added: “Nobody should mess with us.”

http://www.timesofisrael.com/netanyahu-finally-speaks-his-mind/