Nytt

John Kerry har oppført seg slik under meklingsforsøk at det palestinske selvstyret, Egypt og Israel alle rister på hodet. Er den amerikanske utenriksministeren naiv, tror han på det palestinske brorskap eller forstår han ingenting av hvem som er på lag med hvem?

Bakgrunnen er at Kerry to dager etter at krigen brøt ut henvendte seg til Tyrkia og Qatar for å mekle, selv om Egypt allerede var i gang. Å henvende seg til Tyrkia og Qatar var det samme som å be Hamas’ støttespiller om hjelp. Det måtte bli mekling på Israel og Egypts bekostning. Kerry synes ikke å ha forstått de nye og dype motsetningene mellom Brorskapets sponsorer og Egypt under al-Sisi.

This first mistake was exposed by none other than the political leader of the organization, Khaled Mashaal, who said in a press conference in Doha, the Qatari capital, that Kerry had turned to al-Attiyah and Davutoglu two days after the Israeli operation in Gaza began and asked them to push for a ceasefire. At the time, Kerry knew full well that a major Egyptian effort was underway to persuade Hamas to stop firing immediately. By turning to Doha and Ankara behind the backs of Cairo and Jerusalem, Washington — no doubt unintentionally — strengthened Hamas’s resolve against Egypt and Israel.

Men feilen sluttet ikke der. Kerry presenterte før helgen et forslag til våpenhvile som favoriserte Hamas. Det sto ingenting om demilitarisering av Gaza-stripen, kun om åpning av grensene.

Forslaget ble avvist av en samlet politisk ledelse i Israel, ikke bare regjeringen. 

På toppen av det hele dro Kerry til Paris og holdt samtaler med Qatar og Tyrkia.

But the mistakes didn’t stop there. The farce continued with the amateurish draft that was immediately rejected by Israel’s security cabinet; it then reached new heights on Saturday in Paris, when Kerry decided to participate in an international summit on Gaza, attended by his new friends al-Attiyah and Davutoglu as well as the foreign ministers of the European Union, but not by a few players that Kerry apparently perceives as marginal – representatives of Egypt, the Palestinian Authority and, of course, Israel.

Hva går det av USAs utenriksminister? Er han ikke klar over at han favoriserer krefter for hvem utslettelse av Israel er et mål? Stater som åpent er fiendtlige til Israel, som finansierer rakettkjøp og tunneler, hvordan kan USA tro at dette er samtalepartnere, og Egypt, PA-styret og Israel er ikke en gang invitert.

Hvilken verden befinner Kerry seg i? Forstår han ikke hvem han tilgodeser?


Read more: Kerry’s mistakes strengthen Hamas’s resolve | The Times of Israel http://www.timesofisrael.com/kerrys-mistakes-strengthen-hamass-resolve/#ixzz38oAiRZIV
Follow us: @timesofisrael on Twitter | timesofisrael on Facebook