Nytt

I en meningsmåling foretatt av det franske opinions- og analysebyrået Ipsos blant 8000 personer i ti EU-land, de seks folkerikeste inkludert, sier 68 % av de spurte at unionen beveger seg i gal retning. I middelhavslandene Frankrike, Italia og Spania er de tilsvarende andelene 76-77 %.

Dette innebærer ikke nødvendigvis noen friskmelding av politikken i hjemlandet:

However, in six of the countries (Poland, Hungary, Belgium, Spain, Italy and France) people are even more concerned about the direction their own country is moving in. Only in Germany, Britain, and Sweden are people more optimistic about their domestic situation.

Folk mener EU har stor innflytelse på saksområder som økonomi, landbruk, lovgivning, sysselsetting, statsfinanser og innvandring. Hvor stor innflytelsen oppfattes, avhenger litt av land, men mange mener den er negativ:

On balance, people feel that the EU’s impact has been more negative than positive across all of these policy areas. They are particularly negative about its influence on their government – its finances and its ability to make decisions in the best interests of the country – but less so about its impact on people’s daily lives.

Likevel er det kun 18 % av de spurte som vil forlate unionen. 34 % av de spurte vil helst bli i et EU med redusert makt. Summen av disse to størrelsene utgjør altså et knapt flertall på 52 % som på en eller annen måte vil ha mindre EU. Den tilsvarende summen for Storbritannia, Nederland og Sverige er 68-69 %.

 

Europe is on the Wrong Track Say Citizens in Ten of EU’s Largest Countries – But Little Desire to Leave the European Union Outright