Nytt

Utenriksminister John Kerry arbeider febrilsk for å avverge en russisk invasjon av Ukraina. Han viser til at det er det internasjonale avtaleverket som står på spill. Hvis en stormakt bruker rå makt mot et annet land er det internasjonal lov og rett som rives opp.

En invasjon av Ukraina vil ikke være et enkeltstående tilfelle, noe som går over, slik som Georgia. Ukraina er for viktig og folket har selv vist en sterk frihetslengsel ved å ta kampen opp mot en korrupt leder.

Det gjør Ukraina til et vannskille.

Russland har full mulighet til å ta opp sine anliggender i de fora som står til rådighet: Sikkerhetsrådet, konsultativt med NATO, OSSE osv.

Hvis ikke Russland spiller etter reglene, sa Kerry, vil det få alvorlige følger for forholdet mellom USA og Russland.

Unless immediate and concrete steps are taken by Russia to deescalate tensions, the effect on U.S.-Russian relations and on Russia’s international standing will be profound,” he continued.

Det mener nok Kerry, og han har forstått hva det dreier seg om. USA kan ikke svare militært, men et så alvorlig brudd på internasjonale avtaler må få alvorlige følger, ikke bare reaksjoner, men en revisjon av USAs strategiske tenkning og politikk overfor Russland. Avisene vil kalle det en ny kald krig. Det er litt på siden. Det ideologiske oppgjøret er ikke det samme. Men uttrykket er ment å fange at Putin bryter «dialog»-linjen og samarbeidet og gjenoppliver/faller tilbake på klassisk stormaktspolitikk. Det vil være en «revolusjon».

Kerry vet at USA ikke har noe å stille opp for å avverge en invasjon. Det lyder som han bare kommer med ord, men han gjør ikke det. Han er klar over hva som vil bli konsekvensen for verdenssamfunnet.

“The United States condemns the Russian Federation’s invasion and occupation of Ukrainian territory, and its violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity in full contravention of Russia’s obligations under the UN Charter, the Helsinki Final Act, its 1997 military basing agreement with Ukraine, and the 1994 Budapest Memorandum. This action is a threat to the peace and security of Ukraine, and the wider region,” Kerry said in a statement.

Situasjonen er den samme. Det er langt fra Kiev til Washington. Kerry er realpolitiker.
Men han vil bruke alt han har til rådighet av organer for å mobilisere til kamp mot maktpolitikkens gjenkomst.
“…In the coming days, emergency consultations will commence in the UN Security Council, the North Atlantic Council, and the Organization for Security and Cooperation in Europe in defense of the underlying principles critical to the maintenance of international peace and security. We continue to believe in the importance of an international presence from the UN or OSCE to gather facts, monitor for violations or abuses and help protect rights. As a leading member of both organizations, Russia can actively participate and make sure its interests are taken into account.”
http://pjmedia.com/tatler/2014/03/01/kerry-commends-ukraine-for-showing-utmost-restraint-as-russia-invades-its-turf/