Kort

Markus kirke tatt over av Jesus Church. Flytter karismatiske menigheter inn når statskirken flytter ut?
Klassekampen