Sakset/Fra hofta

Vi blir ikke borte.

Vi mener oss ikke sensurert.

Vi etterstreber ikke det «gode selskap».

Dette er ikke en avvisning av ethvert selskap.

Vi går ikke god for alle de mytene som ikke blir motsagt.

Disse kan av den som tenker med eget hode, ofte undersøkes ved observasjon.

Vi er uansett ikke radikale, de fleste av oss har aldri vært det heller.

Endel er adskillig mer opptatt av Document enn vi selv er.

Vi prøver å forstå den verden vi lever i.

Dette lykkes sikkert ikke hver gang.

Du må gjerne fortelle oss når.

Ha en fin dag.