Nytt

Lokalbefolkningen i Skrolsvik advarte Utlendingsdirektoratet (UDI) mot å la Dag Olsen i selskapet Senjehesten drive asylmottak i den lille bygda, skriver NRK. Olsen er tidligere dømt for økonomiske forbrytelser og vold, og har en hel rekke konkurser bak seg. Han innrømmer at selskapet Senjehesten er teknisk konkurs, og sier at det var viktig for selskapet å få kontrakten med UDI om drift av asylmottak:

NRK Brennpunkt har gått gjennom de ti siste års regnskaper for selskapet Senjehesten, der Olsen er en av deleierne.

Regnskapet for 2007 viser at gjelden er 20 ganger større enn inntektene. Selskapet har heller ikke verdier å stille som sikkerhet. Egenkapitalen blir stadig mer negativ og aksjekapitalen ble tapt for mange år siden.

Siste offentlige regnskap viser at selskapet Senjehesten oppfyller begge kravene i konkursloven til å være insolvent. De er såkalt teknisk konkurs:

* Selskapet har ikke penger til å dekke de løpende utgiftene, og er ikke likvid, såkalt illikvid.
* Selskapet har større gjeld en det har eierandeler. De skylder mer penger enn de eier. De er såkalt insufficient.

Når et selskap er insolvent, innebærer det at alle som handler med selskapet kan bli påført tap, siden det ikke finnes sikkerhet i selskapet for at kreditorer kan få tilbake penger som selskapet skylder.

Direktør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt, inngikk avtalen likevel og avviser enhver kritikk. Fridfeldt hevder at UDI sjekket om asyloperatøren Senjehesten er kredittverdig, men i en kredittvurdering fra selskapet Dun og Bradstreet (D&B) får Senjehesten det nest dårligste av syv nivåer:

D&B anbefaler at man gir 0,- kroner i kreditt til Senjehesten, og kun gir kreditt mot sikkerhet. Som det går fram av regnskapene, har Senjehesten større gjeld enn eierandeler, og dermed er det ikke slik sikkerhet i selskapet.

Etter at Senjehesten desember 2008 åpnet mottaket, gikk det bare tre måneder før D&B ga Senjehesten dårligste karakter – C – og råd om ikke å gi selskapet kreditt. I april fikk Senjehesten B-en tilbake, etter å ha mottatt vel en million kroner fra UDI.

D&B opplyser videre at Senjehesten er et veletablert firma, med en bra eier og med upåklagelig betalingserfaring. En slik karakter innebærer ingen betalingsanmerkninger.

Men dette trenger ikke være noen garanti for at selskapet har god økonomi. Tvert imot, ifølge D&B har Senjehesten dårlig økonomi. Det er den svakeste bedømmelsen D&B kan gi for økonomi.

Forklaringen på de motstridende bedømmelsene kan være Senjehestens eierforhold og drift. Senjehesten har nesten ikke drift eller driftsinntekter, mens utgiftene og gjelden til Senjehesten hovedsakelig går til moderselskapet Peol. De to selskapene eies sammen av Dag Olsen og Olsens kone, mor og bror.

At de ikke sender betalingsanmerkninger til egne selskaper eller begjærer konkurs mot hverandre, betyr ikke nødvendigvis at økonomien er god.

Bjørn Fridfeldt i UDI opplyser at Senjehesten har, slik de er pålagt, sendt inn de tre siste års revisorgodkjente regnskapene til UDI, og at disse ble gått gjennom før Senjehesten fikk kontrakt med UDI for å drive asylmottaket i Skrolsvik.

Revisor advarer

Ifølge Fridfeld har hans saksbehandlere i UDI lest gjennom regnskapene. Da har de også hatt mulighet til å lese revisors merknader som er lagt ved regnskapet.

Der kan man lese en advarsel mot å gjøre forretninger med Senjehesten. Ved å lese de tre års siste regnskap og revisors anmerkninger, kan man se at den økonomiske situasjonen i flere år har vært svært alvorlig for selskapet, men at den høsten 2008 blir enda verre.

Kort før UDI inngikk kontrakten med Senjehesten om drift av asylmottaket i Skrolsvik, påpekte revisoren at selskapet bryter viktige lover og forskrifter: Selskapet har ikke levert den informasjonen de er pålagt etter loven og som trengs for å si om det er mulig å drive Senjehesten videre.

Revisoren er heller ikke fornøyd med informasjonen han har fått om risikoen ved å drive selskapet videre. Revisoren etterlyser dokumentasjon på at kreditorer ikke kommer til tape penger ved å gjøre forretninger med Senjehesten, dersom Senjehesten må innstille eller går konkurs.

Asyloperatør Dag Olsen har for øvrig tidligere fått en dom på åtte måneder for økonomiske lovbrudd, samt en dom på 60 dager for vold.

Fridfeldt fastholder imidlertid at samarbeidspartneren Senjehesten er kredittverdig:

UDIs Fridfeld sier en gammel dom for økonomiske forbrytelser, ikke gjør Dag Olsen uegnet til å drive asylmottak. Fridfeld opplyser at UDI ikke er gjort kjent med at Senjehesten har for dårlig økonomi til å drive et asylmottak. – Vi har sjekket om Senjehesten er kredittverdig, og det er Senjehesten, opplyser Fridfeld.

Revisors merknader er offentlige, nettopp for at alle som vurderer å handle med slike selskaper, skal bli informert om at de kan bli påført tap.

NRK skriver at de har lagt frem Senjehestens regnskaper for en erfaren bobestyrer for konkursbo. Han mener at de fremlagte regnskapene viser at alle selskaper – også det offentlige – bør være forsiktige med å gjøre forretninger med Olsens selskap. Men det blir neppe noen konkursbehandling – for det siste regnskapet viser at det ikke finnes penger i Senjehesten:

Dag Olsen er mottaksleder på Senjehesten asylmottak og deleier i Peol som eier bygningene og driftsselskapet Senjehesten. Han benekter ikke at selskapet Senjehesten er teknisk konkurs, og innrømmer at det var viktig for selskapet å få kontrakten med UDI om drift av asylmottak.

Olsen avviser også at den enorme gjelden i Senjehesten er et problem. — Gjelden er hovedsaklig til morselskapet, og vi som eiere er ikke blakke, sier Olsen.

Men også morselskapet Peol har sine problemer. Peol gikk med underskudd i 2007, og også de har ifølge revisor brutt lov og forskrifter. Også for Peol påpeker revisor det samme som for Senjehesten:

Revisoren påpeker at Peol ikke har gitt den informasjonen de etter loven skal gjøre for å kunne si at det er mulig å drive selskapet videre. Revisoren etterlyser også dokumentasjon på at kreditorer ikke kommer til tape penger ved å gjøre forretninger med Peol.

NRK: «Konkursbo» driver asylmottak