Nytt

Helle Thorning Schmidt ommøblerte denne uken regjeringen. To utskiftinger – justisminister og PET-sjef, skyldtes politiske skandaler.

DFs avgåtte leder Pia Kjærsgaard er medlem av Folketingets justiskomité. Den skulle besøke fristaden Christiania. Det var ikke justisministeriet lystne på. De fryktet bråk. Men i stedet for å fortelle Kjæsgaard om deres bekymringer, valgte juistminister Morten Bødskov å fortelle en hvit, eller måske sort – alt etter som man ser det – løgn. PET-sjef Jakob Scharf hjalp til med å legge besøket til en dato hvor Kjærsgaard var opptatt. Da beveger man seg over en grense til manipulasjon. Politikens kommentator skriver at Bødskov og Scharf mistrodde Kjærsgaard motiv for å ville besøke Christiania. De trodde hun måske ville slå politisk mynt på besøket. At de dermed stilte seg på samme side som de asosiale innbyggerne i Christiania ser ikke ut til å ha streifet dem. De ville heller ikke ha Kjærsgaard på besøk.

Da det kom frem at Bødskov og PET-sjefen hadde manipulert for å unngå at Kjærsgaard skulle med til Christiania, var de ferdige. Det er hva man i norsk parlamentarisme kaller å føre Folketinget bak lyset. Man har regelrett løyet Kjærsgaard opp i ansiktet. Begge måtte ta sin hatt å gå. Bødskov er allerede erstattet av Karen Hækkerup. Ny PET-sjef kommer fra nyttår. Nå spekuleres det at også høyere embetsmenn kan risikere å måtte gå. PET-sjefen velges vanligvis fra deres krets, nå kan det bli vanskelig. Justisministeriet hater når PET-sjefen ikke er en de kjenner eller har kontroll med.

Thorning Schmidt har benyttet anledningen til å flytte på flere statsråder. Hun hentet inn Dan Jørgensen fra en stilling ved Danmarks legasjon i Brussel som ny «fødevareminister». Dette falt i dårlig smak hos Folketingsgruppen som følte seg forbigått. Det forventes at statsråder skal plukkes fra deres rekker.

Også hos regjeringspartner SF er det forandringer: Villy Søvndal gir seg som utenriksminister. Inn kommer Holger K. Nielsen. Det har ikke vært de store forandringer i utenrikspolitikken under Søvndal.

Kommentatorer peker på at finansminister Bjarne Croydon seiler opp som Thorning Schmidts arvtaker. Han har uttalt at han er for den frie konkurranse. De danske sosialdemokrater synes å ligge langt til høyre for de norske. Ap strever med fornyelsen. Kanskje den kommer fra Danmark? I så fall vil Ap ta et langt skritt mot høyre.