Malala Yousufzais bok «Jeg er Malala» er totalforbudt i privatskoler i Pakistan. Det har foreningen av privatskoler vedtatt.

Begrunnelsen er at boken vil kunne forvirre de unge slik at de ikke blir gode muslimer.

Det nevnes tre eksempler: Malala forsvarer Salman Rushdie, hun unnlater å skrive «fred være med ham», hver gang hun nevner Muhammed, og hun kritiserer Koranens bestemmelser som graderer verdien av kvinners vitneprov lavere enn mannens.

Malala Yousufzai’s recent book ‘I am Malala’ will be banned completely due to its ‘controversial’ contents in all private schools across the country, Pakistan Today has learnt.

The decision was announced by All Pakistan Private Schools Federation President Mirza Kashif on Wednesday who said children were idealising Malala and reading her book will leave them in a ‘confused’ state of mind.

“Our academics have thoroughly studied her (Malala’s) book and have concluded that reading that book will only confuse our children. Malala’s defence of Salmaan Rushdie in the name of freedom of expression, not writing Peace Be Upon Him after the name of prophet Muhammad (PBUH) and criticising the Quranic injunctions about the status of women in testifying as witnesses are only a few things which will challenge the ideological foundations of our next generation,” Kashif said while talking toPakistan Today.

Interestingly, the private schools owners have taken the decision on their own while the government has nothing to do with the decision.

Men det er ikke bare privatskolene som er intolerante. Myndighetene slår også ned på forsøk på toleranse og forståelse av andre kulturer og synspunkt.

Recently, a very famous private school chain, Lahore Grammar School, got involved into a controversy over imparting sexual education and teaching comparative religion. The government took action when the news was aired on a TV channel and the officials confiscated the controversial books and material from the campus.

Sex og forståelse for andre religioner skal man ikke ha noe av. Regjeringen intervenerte under påskudd av omsorg for skolens sikkerhet. Med ekstremister ved sin side kan regjeringen når som helst anvende dette argumentet.

Eliten i Vesten har begynt å anvende argumentet om ekstremisme på speiler hverandre på samme instrumentelle måte, samtidig som man viser frykt for å krenke religiøse følelser.

Malalas bok vil heller ikke bli tillatt i bibliotekene til privatskolene. Elevene skal ikke kunne bli kjent med hennes tanker.

Man kan undres på om det faktum at hun ble hyllet i Vesten har talt imot henne i hennes eget hjemland.

“We can see from her writing that she has not authored the book herself. Even if she has, it creates a lot of doubt amongst our kids regarding religion which we, being Muslims, can never allow,” he added.

http://www.pakistantoday.com.pk/2013/11/07/news/national/i-am-malala-banned-in-private-schools/#sthash.nZikVtJH.dpuf