Alt henger sammen med alt, og alle snakker for sin egen syke mor. Det var dette jeg tenkte da jeg i morges leste «Sparer formuesskatt utenfor børs», Finansavisen 9. september.

Stoltenbergs venn, reklamemannen Kjetil Try eier 23,9 prosent av aksjene i Try AS. Den normale verdsettingen av selskapet er godt over 200 millioner kroner. Dette tilsier at Kjetil Try sitter med en formue på 50 millioner kroner. Selskapet er ikke børsnotert og ligningsverdien er derfor ikke markedsverdi, men bokført verdi.

Reklamemannen Kjetil Try har en aksjeformue på over 50 millioner kroner. Ligningsverdien er på kun to millioner kroner.

Den bokførte verdien av Try AS er på bare 8,5 millioner kroner – og Trys andel av dette er 2 millioner kroner – som utløser kun 22 000 kroner i formuesskatt.  Gründere av selskaper som er avhengige av kapital, må ofte på børs eller la seg bli oppkjøpt til en lav verdi. Et reklameselskap har ikke samme kapitalbehov som eksempelvis et IT-selskap som skal utvikle nye og kompliserte løsninger innen elektronikk og høyteknologi.

For å få kapital til å utvikle ny teknologi henvender gründere seg til kapitalmarkedet. Tilbyderne av kapital ønsker en exit-mulighet, og det betyr som regel børsnotering.

For børsnoterte selskaper er det markedsverdien pr 31.12. i ligningsåret som ligger til grunn for ligningsverdien, ikke bokført verdi av egenkapitalen. Trys bokførte verdi betyr som Finansavisen skriver at Try krymper formuesskatten med 96 prosent. Try er kanskje ikke så opptatt av skole og helse?

Reklameguruen må ha noen svært rike kunder. Kjetil Try røper at rundt ti større kunder er delvis eller heleid av staten.

av rundt 40 større kunder er vel 30 typisk privatkunder, mens resten er delvis eid eller heleid av staten

Vi forstår at offentlige ansatte byråkrater stemmer på Stoltenberg, vi forstår at journalister i Vårt Land, Dagsavisen og NRK stemmer på Stoltenberg, vi forstår at middelmådigheter som blir ledere i statlige foretak stemmer på Stoltenberg. Men vi (i alle fall ikke jeg) forsto ikke hvorfor en hardtarbeidende, dyktig og suksessrik reklamemann stemte på Stoltenberg.

Så var svaret så enket at man stemte på egen oppdragsgiver. Alt henger sammen med alt og den syke mor blir visst aldri frisk.

 

 

«Sparer formuesskatt utenfor børs» Finansavisen 9. september, kun i papirutgaven.