Nytt

Innbrudd og dieseltyverier er et problem på Drevsjø. Innbyggerne får lite hjelp fra et lennsmannskontor som er åpent to dager i uka, og da på dagtid.

Nå har innbyggerne dannet borgervern for å passe på at det ikke skjer tyverier og innbrudd.  Hvis noe skjer varsler de politiet, men i hvilken grad det fungerer sies det lite om. Det det opplyses om er at politiet har hatt for lite ressurser til å rykke ut tidligere.

Det startet med to innbrudd på butikken til Gro Gløttvold.

——

Politiet ble tilkalt, men de hadde ikke ressurser til å rykke ut. Da fikk innbyggerne på Drevsjø nok.

Lensmannskontoret er bare åpent to dager i uken på dagtid, og dermed startet befolkningen sitt eget borgervern.

25 mann deler nå på jobben med å kjøre rundt på nattetid og se etter diesel- og innbruddstyver.

Skjer det noe, varsles politiet.

Så lenge regjeringen ikke sørger for bedre politidekning i distriktene, føler de seg tvunget til å opprettholde sitt eget borgervern.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/folket-i-drevsjoe-har-startet-sitt-eget-borgervern-4072724.html