Nytt

Befolkningsveksten i hovedstaden ser ut til å føre med seg en del uønskede utviklingstrekk for mange mennesker som bor i byen nå. Følger man med i Oslos lokalaviser, så legger man merke til en bekymring for fortetting av boligområder med gode friområder. Andre er bekymret for press på både marka og jordbruksarealer.

I dagens Aftenposten kan man også lese om bekymring for at Oslofjorden igjen skal bli en forurenset plett langs Norges kyst. En av faktorene som nevnes som kilde til forurensing er nettopp befolkningsveksten.

Befolkningsvekst, kraftige regnskyll og klimaendringer truer både dyreliv og badevann i Indre Oslofjord.

Forskere ved NIVA advarer mot utviklingen dersom ingenting gjøres. Stor befolkningsvekst, kraftige regnskyll og klimaendringer truer både badevann og dyreliv. Ekspertene mener renseanleggene må bygges ut raskt hvis vi skal kunne ha en frisk fjord med rent badevann og fiskeliv i sjøen i årene fremover.

- Kapasiteten ved renseanleggene er i ferd med å bli sprengt. Med en økt befolkningsvekst vil dette kunne føre til økt tilførsel av forurensning til fjorden, så sant vi ikke øker kapasiteten, sier Anna Birgitta Ledang, forskningsassistent ved NIVA.

Vil det bli satt i gang tiltak tidsnok til å forhindre en slik negativ utvikling?

http://www.osloby.no/nyheter/Bad-mens-vannet-er-rent-7226854.html#.UbeMqhZKNz8