Feature

Romfolk i Oslo tigger overalt i sentrum, blant annet foran domkirken. De er til sjenanse for sakesløse personer i forsøk på å selge juggel, de urinerer på offentlig sted, og de sover på upassende steder. Og enda er det bare april. Hvordan forhindre at byen forslummes fullstendig til sommeren?