Sakset/Fra hofta

Et citat bliver ved med at skurre i mit hoved. Det kommer fra en meget fin og dannet mand. Diplomat, tidligere minister, velhaver, socialdemokrat, årgang 1938. Pierre Schori, hedder han, takket være sine schweiziske aner. Han var bistands- og indvandrerminister i Sverige, da han den 21. maj 1997 fra Riksdagens talerstol kommenterede den første spæde kritik af landets stupidt-liberale indvandringspolitik med åbne grænser og åbne kasser. Ministeren stod fast på politikken og satte så trumf på: »Racisme og fremmedfjendtlighed skal kriminaliseres og jages.«

Når citatet har brændt sig fast, skyldes det formentlig, at det i al sin enkelhed forklarer, hvorfor det gik Sverige, som det er gået i de mellemliggende 15 år. Citatet er en ideologisk milepæl og gravskrift på en og samme tid.

Pierre_Schori_Göteborg_Book_Fair_2011a
Pierre Schori. foto: commons wikipedia.

Som den svenske regerings repræsentant forstod Pierre Schori ikke demokrati som et mekanisk system af visse formelle regler og rettigheder, der får et folkestyre til at fungere. Næ, ministeren forstod demokrati som et bestemt indhold. Som han selv forklarede: »Til demokratiets værdier hører respekten for alle menneskers lige værd, det enkelte menneskes frihed og værdighed, ligesom tolerance, humanisme og retfærdighed. Det er vigtigt, at vi alle forstår, at Sverige befinder sig i et globalt naboskab, og at vores samfund allerede præges af etnisk og kulturel mangfoldighed. Denne indsigt må gennemsyre vore værdier og den praktiske politik på alle samfundsområder.«

Ordvalget er eksemplarisk. Demokrati i denne fortolkning bestemmes af indholdet, ikke af formalia, og indholdet er globalt naboskab, tolerance, etnisk og kulturel mangfoldighed, som må gennemsyre alle samfundsområder. Det er det nye. Det projektbårne, totale og opdragende demokrati. Hvis styrke er, at det på den ene side bliver ontologisk, metafysisk, abstrakt, og på den anden side og helt ned i detaljen målrettes en bestemt ideologi og verdensanskuelse.

Det er således og kun således, at en de facto fri indvandring opfattes som værende en fuldstændig integreret del af det nye demokrati, og som svenskerne skulle komme til at erfare på den hårde måde, vidste Pierre Schori helt præcist, hvad han havde gang i allerede dengang i 1997. Han ville ligesom den daværende og de næste regeringer skabe et helt nyt Sverige.

Resten kender vi til hudløshed. Mangfoldighedsabsolutismen kværner derudad som en Husqvarna, men det folkelige oprør simrer på internettet og rundt omkring i landet.

Da etnologen Karl-Olov Arnstberg og journalisten Gunnar Sandelin udgav deres skelsættende bog ”Indvandring og mørklægning. En saglig historie om en forrykt tid” på eget forlag for en måned siden, nærede de muligvis et spinkelt håb om, at bogen ville blive omtalt eller anmeldt i de store svenske medier. De tog fejl. Ikke et ord, ikke en sætning, ikke en eneste murren i geledderne, men tavshed raden rundt.

Sådan taler Sverige, jeg kender det fra nærmeste hold. Pierre Schoris Sverige, herunder industri, akademia og mainstreammedier, fungerer stadig som en stor kollektiv muskel, der arbejder dag og nat på at udgrænse og skamme dissidenter til tavshed og underkastelse, som en Sharia light eller en Sovjet light, og fremtidige historikere vil få travlt med at fortælle den utrolige beretning om, hvordan et kulturfolk i løbet af bare få generationer gik tabt på grund af vanemæssig enighed, intellektuel frygt, materielle karrierehensyn og en giftig cocktail af tolerance og globalt naboskab. Det bliver ingen kedelig historie. Men den ender grimt.

 

omslag.invandring-och-morklaggning-omslag2

Köp boken

Invand­ring och mörkläggning
Häftad
Antal sidor: 395
Utg.datum: 2013.03.15
För­lag: Debatt­för­la­get
ISBN: 9789185477197

Gör så här:

  1. Betala in 200 kr på plus­giro 4633386-0
  2. Märk i med­de­lande­fäl­tet med ditt sig­num eller namn
  3. Maila arnstberg@debattforlaget.se och skriv sig­num eller namn samt vart boken ska skickas.
  4. Så snart pen­garna syns på kon­tot skic­kas ”Invand­ring och mör­klägg­ning” (och kvitto givetvis).

Du kan också köpa boken mot fak­tura genom att ringa eller maila för­la­get. Men då till ordi­na­rie pris: 230 kr plus porto.