Mens Norge opp­le­ver en his­to­risk rask og høy befolk­nings­vekst, åpner Høyre for større arbeids­inn­vand­ring fra land uten­for EØS-området. Par­tiet vil fokusere på nærings­li­vets behov for å sikre seg «kompetente utlendinger». I januar opphevet imidlertid regjeringen en lignende ordning, den såkalte spesialistbestemmelsen, på grunn av utstrakt misbruk. Høyre vil foku­sere på bedrif­te­nes mulig­he­ter til å sikre […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.