Mens norske medier, politikere og politiet virker forvirret  – man ville helst jobbe mot høyreekstreme, men må innrømme at jihadistene finnes – har danskene lettere for å prioritere: danske PET har fått øynene opp for cyber-jihad. Det er åpen rekruttering og propagandering for voldelig islam på danske sosiale medier.   Med udgangspunkt i en række […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.