Nytt

Statsviter Svein Tuastad kritiserer lokalpolitikerne i Stavanger for å gi seg selv for høye godtgjørelser. Det kan virke som om han er inne på noe:

Nær en tredjedel av de folkevalgte som sitter i bystyret mottar lønn og honorar som overstiger 400.000 kroner årlig.

Pengene får de delvis gjennom verv, frikjøpsordninger og tapt arbeidsfortjeneste. I går kunne NRK fortelle at enkelte politikere i flere måneder i år har fått over 20.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste.

Det har de fått selv om de allerede mottar godtgjørelse for verv og i tillegg er frikjøpt for mellom 100.000 og 200.000 fra sitt ordinære arbeid.

Det er ikke vanskelig å oppfatte at lokalpolitikerne i Stavanger gjerne vil føre en livsstil i klasse med oljebransjens lønnsadel, men samtidig er det lett å få assosiasjoner til EU-parlamentet. På tide med en Galvin-rapport?

 

NRK Rogaland: Reagerer på høye politikerlønninger