Nytt

Stadig grovere vold i skolen, forteller VG. Hverdagen blir stadig tøffere for lærere og elever. Men den kanskje like store nyheten er at Utdanningsdirektoratet nekter lærere å holde nede elever før de utagerer.

– Jeg kjenner til elever i offentlig skole som må holdes fast 30 ganger i løpet av en skoledag for at de ikke skal skade andre, sier hovedvernombud for skolene i Oslo, Knut Myhrer.

Han reagerer kraftig på at Utdanningsdirektoratet nylig har presisert at en lærer ikke har lovhjemmel til å gripe tak i en elev for å forebygge vold.

– Det betyr at mange lærere som faktisk hindrer vold ved å holde elever fast flere ganger i løpet av skoledagen, bryter loven med åpne øyne. Lovverket er ikke dekkende for å regulere skolens virkelighet på dette området, sier Myhrer til VG.

For ikke lenge siden ble det kjent at Oslo-skolene ville innføre et tak på fravær. Men Kunnskapsdepartementet var ikke sikker på om det var så lurt. Høyre styrer Oslo-skolene og SV departementet. Statsråd Kristin Halvorsen mente et tak like gjerne kunne slå andre veien – øke fraværet.

Lenger ned i artikkelen sto det at Kunnskapsdepartementet hadde avskaffet taket på fravær i 2009. Det var deres egen politikk.

Fremdeles insisterer man på en kardemomme-politikk lenge etter at virkeligheten er blitt annerledes. Det kan bare føre til flukt fra læreryrket. Igjen ser man at yrker som står i førstelinjen ikke blir backet opp av sine overordnede. De har ikke ryggdekning når de prøver å gjøre jobben sin. I stedet kan de risikere trøbbel hvis foreldrene vil bruke loven.

 

VG, ikke på nett