Nytt

Konfliktnivået i Den norske kirke er uvanlig høyt, meddeler NRK Hordaland:

– Selv har jeg aldri sett et så høyt konfliktnivå som i kirken, forteller seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Bjørn Lau.

I dag ble resultatene fra arbeidsmiljørapporten som er utført blant 3000 kirkelige ansatte, offentliggjort. Ti prosent av de ansatte sier de opplever konflikter på arbeidsplassen som svært belastende.

– Dette er svært høye tall, sier forskeren, som la fram undersøkelsen på en kirkekonferanse i Bergen i dag.

Tatt i betraktning at et høyt antall av kirkens menn og kvinner neglisjerer dens viktigste oppgave — altså å forkynne evangeliet — til fordel for blant annet politikk, og tatt i betraktning at den etter alt å dømme har et minst like stort innslag av hissigpropper som andre organisasjoner, kommer det ikke som noen overraskelse at arbeidsmiljøet er minst like utrivelig som i et gjennomsnittlig forvaltningsorgan.

Det fine er at kirken når som helst kan velge å gå til evangeliet for å finne ideer til hvordan man kan hanskes med situasjonen. Noen peker på kirkens «uklare ledermodell», men det spirituelle overhodet er formodentlig fortsatt Jesus Kristus, hvis lære bestod i å elske sin neste som seg selv og hvis handlinger innbefattet det å sitte til bords med de utstøtte.

Den som lar personlige griller overskygge dette, trenger muligens en leksjon i ydmykhet. Hva med å feie gatene en periode?

 

Høyt konfliktnivå i Den norske kirke