Nytt

Et år før stortingsvalget kunngjør både Frp og Høyre at de vil programfeste fjerning av formuesskatten og arveavgiften.

Kanskje ikke helt uventet at to høyrepartier gjør det?

Neida, men det er noe med tidspunktet som får en til å tenke langs helt bestemte baner. For eksempel at offentligheten for første gang er blitt oppmerksom på at den demografiske utviklingen bærer i retning av en formidabel belastning for den offentlig økonomien, og at de formuende og arvende personer kanskje ikke er helt fornøyd — hverken på egne eller hedengangne foreldres vegne — med at penger som allerede er betalt skatt av et par-tre ganger forsvinner ut av familien og inn i en felleskasse med et visst internasjonalt ry.

Eller at den generasjonen som vil høste flest fordeler av en slik ordning, er sekstiåtterne. Disse er i all hovedsak født mellom 1945 og 1955, hvilket betyr at deres foreldre sånn roughly ble født mellom 1915 og 1935, og dermed er mellom 77 og 97 år hvis de fortsatt er i live. Hovedtyngden av foreldrene er vel sånn ca. midt i åttiårene, hvor det normalt er stort frafall.

De måtte jo bare raske med seg denne fordelen også, ikke sant? Skal vi tippe at opposisjonen ikke vil protestere altfor heftig dersom forslaget blir forsøkt satt ut i livet etter et eventuelt regjeringsskifte?

 

Høyre og Frp enige om å fjerne formuesskatt