Feature

Det er ikke mange som er bedre enn Pat Condell til å sette ord på hvorfor mange mennesker er rammet av det man kan fristes til å kalle «islamonausea»: en tilstand av å være møkk lei islam. Man trenger ikke gå god for alt han sier for å innse at han har mange gode poenger, som den manglende gjensidigheten og ditto feiingen for egen dør, som begge kan være greie ting å huske på til neste kravrunde. For å si det med Paulus — og den fristelsen er jo uimotståelig når det er Condell det er tale om, I don’t care if he’s offended — så er det bedre å «holde fast på det gode» enn å forakte hans tale i sin alminnelighet for enkelte verbale utskeielser.