Nytt

Greske valgdagsmålinger viser at konservative Ny Demokrati har fått mellom 28,6 og 30 prosent av stemmene, mens Pasok har oppnådd mellom 11 og 12,4 prosents oppslutning. Med det ligger det an til at partiene som er tilhengere av innstramningspakken med sikte på fortsatt medlemskap i eurosonen, oppnår flertall — om enn et nokså knapt sådant — i parlamentet. En koalisjonsregjering av pro-europartier ligger dermed i kortene.

Det radikale venstrepartiet Syriza ser ut til å ha fått mellom 27,5 og 28,4 prosent av stemmene, og har med det gjort et svært godt valg, men altså neppe godt nok til å fremprovosere en åpen konflikt med Tyskland og EU-eliten.

Nynazistene i Golden Dawn befester sin stilling med mellom 6,5 og 7,1 prosent, og er med det forstemmende nok Hellas’ fjerde største parti.