Nytt

Leder av psykiatrisk gruppe i rettsmedisinsk kommisjon, Karl Heinrik Melle, påpekte et stort metodisk problem for de psykiatrisk sakkyndige: observanden tilpasser svarene.

At han fikk fri medietilgang 12. desember og adgang til å lese første rapport, ødela noe av de andre sakkyndiges muligheter til å gjøre en «jomfruelig» undersøkelse. Det var umulig å vite om observanden svarte taktisk.

Dette er et problem med kriminelle generelt, sa Melle. Vanlige strukturerte intervjuer forutsetter at observanden svarer ærlig. Men med kriminelle kommer det tilleggsfaktorer: de har vikarierende motiver.

Det ser høy grad ut til å være tilfelle med tiltalte, mente Melle. Han er et unikt tilfelle.

I de fleste diagnoser finnes det unntak. Melle har arbeidet mye med schizofrene. Blant dem finner man grupper som scorer lavt på IQ-tester, man finner andre som scorer høyt, og man finner sogar mennesker som ligger på mensa-nivå.

Breivik er et unikt tilfelle, de synes begge sakkyndigepar enige om. Gjelder da konvensjonelle diagnoser, eller må man se etter unntakstilfeller?