Nytt

Den mye omtalte taxisaken i Oslo avslørte hvordan et sjokkerende høyt antall personer tilhørende samme etniske gruppe drev systematisk svindel av det offentlige. Nå ser det ut til at man har oppdaget en lignende sak i Danmark, om enn ikke på samme kjempestore skala.

Under en skattekontroll er det nemlig blitt oppdaget at 248 somaliere i et område av Danmarks nest største by Århus, på systematisk vis har bedratt staten for 12,5 millioner kroner ved å misbruke en ordning for egenmelding av skattefradrag — f.eks. ved at trygdede personer trakk fra lønnsmottagerutgifter. Store beløp er også ført ut av landet.

Våre storebrødre i sør er ikke bange for å henge bjellen på katten:

Lederen af Skats indsatsprojekt, Erik Rosenbæk, siger:

»I Skat finder vi det – uanset beløbets størrelse – fuldstændig uacceptabelt, at der i visse grupper af folk med anden etnisk baggrund foregår systematisk snyd.«

[…]

Arbejdsmarkeds- og integrationsforsker Shahamak Rezaei fra Roskilde Universitet siger om sagen:

»Det kan være et udtryk for, at somalierne i Danmark i en vis udstrækning lever i et parallelsamfund og solidariserer sig med deres familie i hjemlandet og ikke det nye land, de er kommet til.«

De nordiske velferdssamfunnene er i høy grad basert på tillit. Dersom det sprer seg en følelse av at klanbaserte grupper med opphav annetsteds i verden misbruker denne tilliten, risikerer det å undergrave både velferdsstaten og den offentlige moralen.

Dette er det trolig de færreste som ønsker, men hvordan skal man komme utenom med mindre det manifesterer seg en mer utbredt vilje til å gjøre som Rosenbæk og Rezaei, altså å si med rene ord at det finnes en ukultur blant bestemte etnisiteter?

 

Jyllands-Posten: Somaliere taget i systematisk snyd