Nytt

Flyktningstrømmen gjennom Sinai til Israel har nådd slike proporsjoner at det har vakt reaksjoner blant befolkningen.

Det som før var en liten strøm har nå vokst. Det anslås at et sted mellom 60.000-80.000 har trosset farene og kommet seg til Israel. At de er villig til å ofre livet for å nå Israel sier noe om hvilket land i Midtøsten som er attraktivt. Men Israel har så mange problemer, er så lite og har så få ressurser at det ikke kan la flyktningstrømmen bli permanent.

Denne situasjonen har enkelte politikere utnyttet og mobliserer mot flyktningene.

Meet MK Dani Dannon, of the ruling Likud party and self-appointed leader of the anti-immigration movement: earlier this week he proudly announced he was forming a new movement called “Deportation Now!”, aimed at combating illegal immigration. I don’t know what is more disheartening: the fact that a member of parliament would think of such a title for his movement, or the fact that he would be so proud of it.

Ikke alle israelere synes parolen er like grei. Samtidig har det vært demonstrasjoner i flyktningenes boligområder, hvor det er kommet til fysiske håndgripeligheter. Settlere skal være aktive.