Nytt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil legge frem en sterkt selvkritisk 22. juli-evaluering på fredag. Innhenting, behandling og bearbeiding av informasjon står sentralt i internrapporten, som i tillegg er kritisk til egen håndtering av terrorangrepet i dagene og ukene etterpå. PST skal også ha funnet flere forbedringspunkter.

I rapporten svarer PST på om de kunne avverget terrorangrepet, og hvordan de i så fall kunne gjort det. Samtidig beskriver den en rekke forhold som ikke har fungert godt nok, særlig knyttet til problemstillinger rundt systemene for innhenting, behandling og bearbeiding av informasjon, etter det Aftenposten erfarer.

Det blir også problematisert i hvor stor grad PST er rustet til å følge med på utviklingen i etterretningen, blant annet når det gjelder informasjonsstrømmen på internett. Rapporten vil blant annet ta opp hvorvidt PST kunne fanget opp Anders Behring Breivik før han utførte terrorhandlingene. Den vil også inneholde forslag til fremtidige tiltak.

Siste.no: PST tar selvkritikk