Nytt

Steven Pinker holder i dag foredrag på Blindern om den nye boken sin: The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined.

Det skjer i det nyrestaurerte Vilhelm Bjerknes hus. Les mer her.

PROGRAM:
Kl. 15:00 Steven Pinker: The Better Angels of Our Nature:
Why Violence Has Declined
Foredrag og paneldebatt i Sophus Lies auditorium
(I samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og PRIO)

Pinkers bok har fått stor oppmerksomhet. Red regner med å være til stede.